Zlatna - orașe din România

Zlatna este un oraș din județul Alba, Transilvania, România, situat într-o depresiune între munții Metaliferi și Munții Trascău, și străbătut de râul Ampoi. Are o populație de 7.508 locuitori, conform recensământului din 2011, majoritatea fiind români (93,42%).

Istoria orașului Zlatna este lungă și bogată, primele urme de locuire datând din epoca bronzului. În perioada romană, pe teritoriul localității a existat o așezare înfloritoare numită Ampelum, care a fost un important centru de exploatare a aurului. Localitatea este menționată pentru prima dată în anul 1347, iar în 1387 este ridicată la rangul de oraș.

Datorită industriei miniere, orașul Zlatna cunoaște o dezvoltare accelerată, aici fiind instalată prima mașină cu aburi din Transilvania, care avea o putere de 14 CP. Principele Transilvaniei Gabriel Bethlen a adus muncitori germani și slovaci pentru a lucra în mine. Tot în această perioadă, la Zlatna a funcționat și o școală de minerit.

În secolul al XVII-lea, Zlatna devine un important centru cultural, aici fiind înființată o tipografie și o școală. În această perioadă, orașul este vizitat de numeroși călători străini, care îl descriu ca fiind un oraș înfloritor, cu o populație numeroasă și o economie prosperă.

În secolul al XVIII-lea, orașul este afectat de o serie de incendii și epidemii, care duc la declinul economic și demografic. Cu toate acestea, Zlatna rămâne un important centru minier și cultural.

În secolul al XIX-lea, orașul cunoaște o nouă perioadă de dezvoltare, odată cu redeschiderea minelor de aur și argint. În această perioadă, sunt construite numeroase clădiri publice și private, care dau orașului un aspect modern.

În secolul al XX-lea, Zlatna este afectată de cele două războaie mondiale, care duc la pierderi umane și materiale importante. După cel de-al Doilea Război Mondial, orașul este industrializat, fiind construite o serie de fabrici și uzine.

După Revoluția din 1989, Zlatna trece printr-o perioadă de tranziție economică și socială, care duce la închiderea unor fabrici și uzine și la creșterea șomajului. Cu toate acestea, orașul își păstrează importanța ca centru cultural și turistic.

Zlatna este un oraș cu un bogat patrimoniu cultural și istoric. Printre obiectivele turistice din oraș se numără:

  • Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”, construită în stil gotic în anul 1424, cu modificări baroce din anii 1696 și 1744 (altarul nou) și cu picturi murale interioare din secolele XV și XVIII, realizate în spiritul stilisticii bizantine.
  • Biserica romano-catolică cu hramul „Sf. Ioan Nepomuk”, construită în stil baroc în secolul al XVIII-lea.
  • Biserica „Sf. Nicolae”, construită în secolul al XVIII-lea, cu o bogată colecție de icoane pe sticlă.
  • Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, construită în anul 1754, în timpul împărătesei Maria Theresia.
  • Muzeul cu colecții arheologice, care expune vestigii din istoria orașului și a împrejurimilor.
  • Monumentul Eroilor Români din Primul și al Doilea Război Mondial, amplasat în centrul orașului.
  • Bustul avocatului Petru Dobra, amplasat în grădina bisericii romano-catolice.
  • Castelul din satul Izvorul Ampoiului, care va fi transformat în urma privatizării într-o structură de primire turistică.

Zlatna este un oraș cu un potențial turistic ridicat, datorită bogatului său patrimoniu cultural și istoric, precum și a frumuseții peisajului înconjurător. Orașul este situat într-o zonă montană, cu numeroase păduri și lacuri, care oferă turiștilor o gamă largă de activități, precum drumeții, ciclism, pescuit și vânătoare.

 Directoare

tutorials